Giáo dục, khai sáng: “Chìa khóa” đẩy lùi mê tín dị đoan

Người dân tấp nập đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Vương Trần.
Người dân tấp nập đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Vương Trần.
Người dân tấp nập đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Vương Trần.
Lên top