Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giảm thời gian chờ khám chữa bệnh: Bệnh viện và bệnh nhân đều đang… “phớt lờ” công nghệ