Giá vé tham quan Nhà hát Lớn “chặn cửa” dân nghèo

Nhà hát Lớn Hà Nội (nguồn: hanoioperahouse.org.vn - tác giả: Vũ Long).
Nhà hát Lớn Hà Nội (nguồn: hanoioperahouse.org.vn - tác giả: Vũ Long).