Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Gây khó dễ cho dân khi đi khai tử:

Sai pháp luật và trái đạo đức

Bộ phận một cửa - nơi xảy ra sự việc. Ảnh T.V
Bộ phận một cửa - nơi xảy ra sự việc. Ảnh T.V