Gần 70 cái chết và "cuộc chiến" từ mỗi con người

Một vụ TNGT trong dịp nghỉ lễ vừa qua (ảnh: LDO).
Một vụ TNGT trong dịp nghỉ lễ vừa qua (ảnh: LDO).
Một vụ TNGT trong dịp nghỉ lễ vừa qua (ảnh: LDO).
Lên top