Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt thì là mùi gì?

Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt gà. Ảnh: Vnexpress.
Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt gà. Ảnh: Vnexpress.
Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt gà. Ảnh: Vnexpress.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM