Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt thì là mùi gì?

Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt gà. Ảnh: Vnexpress.
Gà bán dạo giá rẻ không có mùi thịt gà. Ảnh: Vnexpress.