Đường sắt cao tốc: Dù muộn còn hơn không…

Ga tàu THSR ở Đài Loan (ảnh: kkday.com).
Ga tàu THSR ở Đài Loan (ảnh: kkday.com).