Đường đi bộ lát gỗ lim - Một dự án "khác người"

Phối cảnh đường đi bộ dọc sông sông Hương lát bằng gỗ lim. Ảnh: Ban quản lý dự án/ Zing.
Phối cảnh đường đi bộ dọc sông sông Hương lát bằng gỗ lim. Ảnh: Ban quản lý dự án/ Zing.
Phối cảnh đường đi bộ dọc sông sông Hương lát bằng gỗ lim. Ảnh: Ban quản lý dự án/ Zing.
Lên top