Đuổi học, đó là sự thất bại và bất lực của giáo dục

Với tất cả kinh nghiệm được chứng kiến khi học sinh bị đuổi học, PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết chẳng thể lấy biện pháp đó làm hình phạt đáng giá cho học trò. Ảnh: NVCC
Với tất cả kinh nghiệm được chứng kiến khi học sinh bị đuổi học, PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết chẳng thể lấy biện pháp đó làm hình phạt đáng giá cho học trò. Ảnh: NVCC
Với tất cả kinh nghiệm được chứng kiến khi học sinh bị đuổi học, PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết chẳng thể lấy biện pháp đó làm hình phạt đáng giá cho học trò. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM