Được lợi gì khi bản quyền truyền hình bóng đá Việt thoát khỏi độc quyền?

(Ảnh: VPF).
(Ảnh: VPF).