Đừng nghĩ những chiếc vòng đeo cho heo có phép thần thông!

Heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (ảnh: Sơn Hòa).
Heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (ảnh: Sơn Hòa).