Dừng lại đi, nỗi đau đuối nước!

Dạy trẻ em bơi để tránh đuối nước (Ảnh minh họa, theo Gia đình.net.vn).
Dạy trẻ em bơi để tránh đuối nước (Ảnh minh họa, theo Gia đình.net.vn).