Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đừng để mất danh hiệu “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng ơi!

Con cá chim 1,2kg giá 600.000 đồng (ảnh từ FB nhân vật).
Con cá chim 1,2kg giá 600.000 đồng (ảnh từ FB nhân vật).