Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đừng để điểm chuẩn “ngộ quá” khước từ những ước mơ đẹp

(ảnh: TL).
(ảnh: TL).