Dù thoái thác trách nhiệm, nhưng Grab có thoát được cái tiếng nợ thuế của Uber?

Từ hôm nay 8.4.2018 "Uber đã là một phần của đại gia đình Grab tại Việt Nam".
Từ hôm nay 8.4.2018 "Uber đã là một phần của đại gia đình Grab tại Việt Nam".
Từ hôm nay 8.4.2018 "Uber đã là một phần của đại gia đình Grab tại Việt Nam".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM