Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dù thoái thác trách nhiệm, nhưng Grab có thoát được cái tiếng nợ thuế của Uber?

Từ hôm nay 8.4.2018 "Uber đã là một phần của đại gia đình Grab tại Việt Nam".
Từ hôm nay 8.4.2018 "Uber đã là một phần của đại gia đình Grab tại Việt Nam".