Dù máu đổ, tinh thần hiệp sĩ không bao giờ gục ngã