Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dù máu đổ, tinh thần hiệp sĩ không bao giờ gục ngã