Dư luận đâu chỉ có “ném đá”, mà còn đồng hành với những hành trình “giải oan”

Anh Nguyễn Cà Rê đã được miễn phạt số tiền 90 triệu đồng (ảnh:LDO).
Anh Nguyễn Cà Rê đã được miễn phạt số tiền 90 triệu đồng (ảnh:LDO).
Anh Nguyễn Cà Rê đã được miễn phạt số tiền 90 triệu đồng (ảnh:LDO).
Lên top