Dự án cải cách chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền: khó đồng tình, không khả thi

Mô hình cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Ảnh: LDO
Mô hình cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền. Ảnh: LDO