Doanh nghiệp nên hỗ trợ cộng đồng thay vì tặng quà cơ quan công quyền

Lãnh đạo Công ty Nova Bắc Nam 79 trao tặng 50 xe Exciter cho Công an Đà Nẵng. Ảnh: Thân Lai/CAND
Lãnh đạo Công ty Nova Bắc Nam 79 trao tặng 50 xe Exciter cho Công an Đà Nẵng. Ảnh: Thân Lai/CAND
Lãnh đạo Công ty Nova Bắc Nam 79 trao tặng 50 xe Exciter cho Công an Đà Nẵng. Ảnh: Thân Lai/CAND