Do “anh đánh máy”, tại “đường công văn“

Nơi để xảy ra vụ thuốc ung thư hết date. (Ảnh TPO)
Nơi để xảy ra vụ thuốc ung thư hết date. (Ảnh TPO)