Điều gì đang xảy ra sau các vụ án mạng trong gia đình?

Liên tục là những vụ bà giết cháu, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ...
Liên tục là những vụ bà giết cháu, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ...
Liên tục là những vụ bà giết cháu, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ...