Điều cử tri cần không chỉ là lời xin lỗi của chính quyền

Bên trong một dự án treo suốt 14 năm nay ở Đà Nẵng và người dân không chỉ cần văn hóa xin lỗi. Ảnh: TT
Bên trong một dự án treo suốt 14 năm nay ở Đà Nẵng và người dân không chỉ cần văn hóa xin lỗi. Ảnh: TT
Bên trong một dự án treo suốt 14 năm nay ở Đà Nẵng và người dân không chỉ cần văn hóa xin lỗi. Ảnh: TT
Lên top