Điểm sàn thấp và đại học mở rộng cửa: Cơ hội hay thảm họa cho học sinh?

Sinh viên thất nghiệp (Ảnh: internet)
Sinh viên thất nghiệp (Ảnh: internet)
Sinh viên thất nghiệp (Ảnh: internet)
Lên top