Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm chuẩn 30 - 30,5, có còn là… điểm chuẩn?