QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Địa chỉ của trách nhiệm

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quốc hội
Lên top