Đến tết ta lại bàn chuyện nên ăn tết tây

Ngày tết là dịp người thân quây quần bên nha. Ảnh: Thiepmung.
Ngày tết là dịp người thân quây quần bên nha. Ảnh: Thiepmung.
Ngày tết là dịp người thân quây quần bên nha. Ảnh: Thiepmung.