Đến con nít còn không tin được nữa, Khaisilk!

Đổ lỗi cho nhân viên cho thấy một sự biện minh vụng về cố thoát tội lỗi của Khaisilk.
Đổ lỗi cho nhân viên cho thấy một sự biện minh vụng về cố thoát tội lỗi của Khaisilk.