Đến Bộ trưởng cũng thảng thốt với lương hưu giáo viên

35 năm dạy học, cô Hoàng Thị Huệ (Can Lộc, Hà Tĩnh), nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu/tháng, không có mái nhà yên ấm. Ảnh: QĐ
35 năm dạy học, cô Hoàng Thị Huệ (Can Lộc, Hà Tĩnh), nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu/tháng, không có mái nhà yên ấm. Ảnh: QĐ