Đề xuất tăng lương giáo viên bị từ chối: “Đáng tiếc” nhưng không bất ngờ

Nhiều địa phương còn dôi dư hàng nghìn GV. Ảnh: Tuấn Long
Nhiều địa phương còn dôi dư hàng nghìn GV. Ảnh: Tuấn Long
Nhiều địa phương còn dôi dư hàng nghìn GV. Ảnh: Tuấn Long
Lên top