Để phá rừng rồi kỷ luật - không phải như vậy là xong!

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại Quảng Bình.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại Quảng Bình.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại Quảng Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top