Để không còn hình ảnh cô giáo quỳ gối

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối. Ảnh: LĐO
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối. Ảnh: LĐO
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối. Ảnh: LĐO