Đề án đào tạo 23 nghìn Tiến sĩ: Thất bại vì quá “lãng mạn”?

Minh hoạ của ĐAN
Minh hoạ của ĐAN
Minh hoạ của ĐAN