Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ em, cần một cách tuyên truyền khác

Hãy hành động để bảo vệ trẻ em khỏi tội ấu dâm (nguồn: Internet)
Hãy hành động để bảo vệ trẻ em khỏi tội ấu dâm (nguồn: Internet)