Đầu trần lái xe ngang quốc lộ và Mercedes ngũ quí 7 chạy ngược chiều: Mỗi nơi xử lí mỗi khác?

8 thanh niên đầu trần trên 4 xe máy chạy dàn ngang quốc lộ (ảnh cắt từ clip).
8 thanh niên đầu trần trên 4 xe máy chạy dàn ngang quốc lộ (ảnh cắt từ clip).
8 thanh niên đầu trần trên 4 xe máy chạy dàn ngang quốc lộ (ảnh cắt từ clip).
Lên top