Đào đâu cũng ra đề tài luận án tiến sĩ, lòng tự trọng của người làm khoa học đâu rồi?

Ảnh minh họa (ảnh: Lng).
Ảnh minh họa (ảnh: Lng).