Đánh hội đồng và sự bất lực… hội đồng

Ảnh cắt từ clip tài xế GrabBike bị đánh hội đồng tại bến xe An Sương.
Ảnh cắt từ clip tài xế GrabBike bị đánh hội đồng tại bến xe An Sương.
Ảnh cắt từ clip tài xế GrabBike bị đánh hội đồng tại bến xe An Sương.