"Đánh ghen" dã man ở Thanh Hoá: Ác tâm và vô tâm đến đau lòng!

Dù bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận được hành vi này.
Dù bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận được hành vi này.
Dù bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận được hành vi này.