Đáng lẽ "cô giáo im lặng" phải ra đi, chứ không phải Song Toàn

Sau tất cả Phạm Song Toàn chuyển trường
Sau tất cả Phạm Song Toàn chuyển trường
Sau tất cả Phạm Song Toàn chuyển trường