Đáng lẽ "cô giáo im lặng" phải ra đi, chứ không phải Song Toàn

Sau tất cả Phạm Song Toàn chuyển trường
Sau tất cả Phạm Song Toàn chuyển trường