Dân kỳ vọng tuyên thệ, cam kết sẽ thành hiện thực

Từ trái qua phải: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ
Từ trái qua phải: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ