Đại biểu Quốc hội đã nói lên nỗi lòng của dân

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (ảnh: Quochoi.vn).
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (ảnh: Quochoi.vn).
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (ảnh: Quochoi.vn).