“Đa cấp, Vietlott, kẹt xe...” và căn bệnh thích “thần tốc” của người Việt

Cũng vì thích “thần tốc” nên mới có nhiều khóa học làm giàu nhanh chóng, làm giàu rất dễ, thành công không khó...và những công ty lừa đa cấp vẫn nghiễm nhiên tồn tại.
Cũng vì thích “thần tốc” nên mới có nhiều khóa học làm giàu nhanh chóng, làm giàu rất dễ, thành công không khó...và những công ty lừa đa cấp vẫn nghiễm nhiên tồn tại.