Cứu dưa, cứu tỏi, cứu heo... rồi còn cứu gì nữa?

Trước heo, dưa hầu cũng từng ùn ứ tại cửa khẩu và cần đến những chiến dịch giải cứu
Trước heo, dưa hầu cũng từng ùn ứ tại cửa khẩu và cần đến những chiến dịch giải cứu