Cười đứt ruột với chuyện hài "lò ấp tiến sĩ"!

Viện KHXH VN vừa được kết luận nhiều sai phạm trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (Ảnh VNN)
Viện KHXH VN vừa được kết luận nhiều sai phạm trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (Ảnh VNN)