Cửa hẹp Bitcoin vẫn dồn dập sóng gió

Một "cây" ATM Bitcoin tại TP.HCM (ảnh: netlife.vn).
Một "cây" ATM Bitcoin tại TP.HCM (ảnh: netlife.vn).
Một "cây" ATM Bitcoin tại TP.HCM (ảnh: netlife.vn).