Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

CSGT làm nhiệm vụ: “Cho dân quay tự do - đúng có thưởng“?