CSGT làm nhiệm vụ: “Cho dân quay tự do - đúng có thưởng“?