Còn chần chừ áp dụng thu phí không dừng là còn tạo môi trường cho tiêu cực

Thẻ thu phí không dừng của VETC được dán trên kính xe và trừ tiền vào tài khoản thẻ của chủ xe khi qua trạm thu phí (ảnh: Vnexpess.net).
Thẻ thu phí không dừng của VETC được dán trên kính xe và trừ tiền vào tài khoản thẻ của chủ xe khi qua trạm thu phí (ảnh: Vnexpess.net).
Thẻ thu phí không dừng của VETC được dán trên kính xe và trừ tiền vào tài khoản thẻ của chủ xe khi qua trạm thu phí (ảnh: Vnexpess.net).