Coi chừng “vẽ đường”… cho tài sản bất minh

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)/Ảnh: thanhtra.gov.vn
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)/Ảnh: thanhtra.gov.vn
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)/Ảnh: thanhtra.gov.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM