Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Coi chừng “vẽ đường”… cho tài sản bất minh

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)/Ảnh: thanhtra.gov.vn
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)/Ảnh: thanhtra.gov.vn