Cơ quan chức năng đang ở đâu trong cuộc chiến chống lại các bẫy lừa tiền ảo?

Vụ Asama Mining đang "bung bét".
Vụ Asama Mining đang "bung bét".