Có phải chúng ta tụt hậu vì ăn tết cổ truyền?

Lễ hội chọi bò của người Mông ở Nghệ An, tổ chức vào dịp Tết cổ truyền. Ảnh: PVT
Lễ hội chọi bò của người Mông ở Nghệ An, tổ chức vào dịp Tết cổ truyền. Ảnh: PVT
Lễ hội chọi bò của người Mông ở Nghệ An, tổ chức vào dịp Tết cổ truyền. Ảnh: PVT
Lên top