Có nên duy trì khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”?

Theo các chuyên gia giáo dục, song song với việc truyền đạt kiến thức, giáo viên cần phải tấm gương đạo đức cho học sinh.
Theo các chuyên gia giáo dục, song song với việc truyền đạt kiến thức, giáo viên cần phải tấm gương đạo đức cho học sinh.